Σύμφωνα με έκθεση του εκτελεστικού διευθυντή(1) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Frontex συμμετείχε στην απέλαση 8 239 ατόμων. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 9 % υψηλότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2019 και διπλάσιο από ό,τι το 2020. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις επιστροφής που …

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο που τροποποιεί τις διαδικασίες απέλασης και επιστροφής και που ψηφίστηκε αποκλειστικά από μια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος.

Κατά το στάδιο επεξεργασίας του νομοσχεδίου, η Dunja Mijatović, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιεχόμενό …