Περιεχόμενα σελίδας:

  1. Ολομέλεια
  2. Επιτροπές
  3. Κοινοβουλευτικό έργο

 

Είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL).

Είναι επίσης τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας (D-RU) και αναπληρωματικό μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας (D-TR) και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράκ (D-IQ).

Στις πρόσφατες, ευρωκοινοβουλευτικές του δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

Η αναφορά για την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, στην επιτροπή LIBE, ως shadow rapporteur («on strengthening media freedom: the protection of journalists in Europe, hate speech, disinformation and the role of platforms»),

Ο ρόλος του, ως σκιώδους εισηγητή, για λογαριασμό της GUE/NGL, στο «Resolution of the European Parliament on the impact of COVID-19 measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights» («ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων COVID-19 στη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα»).

Ως σκιώδης εισηγητής, παρακολουθεί επίσης τη γνωμοδότηση της Επιτροπής «για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.» («Protection of the Union’s budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States») – την προστασία, δλδ, του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων σε ζητήματα Κράτους Δικαίου από κράτη – μέλη.

Έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη της εισηγητικής γνωμοδότησης (rapporteur), της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) προς την επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) για τον φάκελο με τίτλο “A Europe fit for the digital age – Empowering people with a new generation of technologies” (Μια Ευρώπη προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή – Ενδυναμώνοντας τον πολίτη με μια νέα γενιά τεχνολογιών).