“Παραβιάζε​ται το ευρωπαϊκό δίκαιο – υπονομεύεται η προστασία των καταναλωτών”

Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μετά από πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά, κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν για τη βίαιη, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και αδιαφανή εφαρμογή των ρητρών αναπροσαρμογής στην Ελλάδα, που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανές κύμα υπέρογκων αυξήσεων στους …

Το τελευταίο διάστημα η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα έχει την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ σε μη οικιακούς καταναλωτές[1] και την υψηλότερη τιμή στη χονδρεμπορική[2].

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

– το άρθρο 5 της οδηγίας 2019/944 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν κατά παρέκκλιση να εφαρμόζουν …

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου, που απαιτεί ριζική ενεργειακή μετάβαση, είναι υψίστης σημασίας για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προστασία του μέλλοντός μας.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη …

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι υψίστης σημασίας για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προστασία του μέλλοντός μας. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια ριζική ενεργειακή μετάβαση.

Ωστόσο, η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα …