Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), όπου συμμετέχω ως μόνιμο μέλος, παρουσιάστηκαν χθες, τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) από τον διευθυντή του, κ. Alexis Goosdeel.

Στην τοποθέτησή μου, ευχαρίστησα την προεδρία και το προσωπικό του Κέντρου για …

Έχουν περάσει τρία χρόνια και τρεις μήνες από την έναρξη των συζητήσεων για την αναθεώρηση του «Κανονισμού του Δουβλίνου». Για ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο, που να μη συνδέει πλέον την ευθύνη φιλοξενίας τους – προσωρινής ή μόνιμης – με το σημείο της πρώτης εισόδου.

Δίκαιο για τους ανθρώπους …