Η περιοχή του χειμάρρου Κραυσίδωνα στον Βόλο του Ν. Μαγνησίας εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα LIFE – Environment κατά τη χρονική περίοδο 1993-1996 ( LIFE 93 ENV/GR 4518), με σκοπό να προστατευτεί και να αναδειχθεί το οικοσύστημα της περιοχής, να είναι εύκολα προσβάσιμο και ασφαλές για τους πολίτες, προσφέροντας ταυτόχρονα χώρους αναψυχής …