Στις 19 Ιανουαρίου, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τους εμβολιασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ και να εμβολιάσουν τουλάχιστον το 70 % του ενήλικου πληθυσμού έως το καλοκαίρι του 2021(1). Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει τα εμβόλια να διατεθούν στην ΕΕ με πενταπλάσια …