Στις 23 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δημοσιοποίησε την απόφασή της σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ(1). Η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει ότι το έγγραφο εσωτερικής καθοδήγησης της …