Η ΕΣΚ[1] αποτελεί πρωτοβουλία θωράκισης της ΕΕ έναντι κυβερνοαπειλών και σχετικής προστασίας της ψηφιακής οικονομίας και κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Κεντρική προτεραιότητά της αποτελεί η πρόταση δημιουργίας δικτύου ΕΚΚ[2] σε όλα τα κράτη μέλη. Το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»[3] προβλέπει αντίστοιχο έργο[4] προϋπολογισμού 40,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με …