Σε εισαγωγικά η κοινωνία στον τίτλο, επειδή υποδηλώνει δύο διαφορετικές έννοιες-χρήσεις: τόσο τη γήινη κοινωνία όσο και τη μετάληψη των χριστιανών. Η πανδημία του κορονοϊού έφερε σε επαφή –συγκρουσιακή– την επιστήμη με τη θρησκεία, τα γήινα με τα θεϊκά, με μια ένταση ξεχασμένη κατά τα τελευταία χρόνια.
Μαζί με την Αρχαιότητα και τον …