Κοινοποίηση

Η ομάδα της GUE/NGL δεν εγκρίνει τον κο Σχοινά για τη θέση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, για τους εξής λόγους:

• Ο κ. Σχοινάς απέφυγε να απαντήσει σε όλες τις καίριες ερωτήσεις που του ετέθησαν σε σχέση με τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του, που αφορά στην “προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής” και δεν δεσμεύτηκε να επιδιώξει την αλλαγή του. Αντίθετα έδειξε να υποστηρίζει και να αισθάνεται άνετα με τον τίτλο, παρά την βαθιά προβληματική του φύση, όπως αυτή περιγράφηκε από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων κατά την ακρόαση. Η ομάδα μας επιμένει ότι η αλλαγή του απαράδεκτου αυτού τίτλου είναι απαραίτητη.

• Έδειξε να μην αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα του να περιλαμβάνεται ο τομέας της Ασφάλειας στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με τον Πολιτισμό και τη Μετανάστευση, την ίδια στιγμή μάλιστα που απουσιάζει από αυτό ο τομέας της Δικαιοσύνης, αν και υπό κανονικές συνθήκες αποτελεί αρμοδιότητα του. Ακόμη, δεν κατανόησε την ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφαλείας από την πρέπουσα νομική σκοπιά, δίνοντας δηλαδή βάση στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

• Παρά τη σημασία που αποδίδει στην Ένωση της Ασφάλειας, επέδειξε σημαντική έλλειψη ενημέρωσης σε σημαντικές πλευρές αυτού του τμήματος του χαρτοφυλακίου του, ειδικότερα σε σχέση με τη διατήρηση δεδομένων και τη συλλογή στοιχείων PNR.

• Μας εξέπληξε δε, όταν είπε ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα λαμβάνονται υπόψιν. Οι αποφάσεις του Ε.Δ. πρέπει να υπακούονται, και δικός του ρόλος θα ήταν να διασφαλίζει την εφαρμογή τους.

• Ο τρόπος με τον οποίον αναφέρθηκε στη επίσκεψη του Επιτρόπου Αβραμόπουλου και των Υπουργών Εσωτερικών κρατών-μελών στην Άγκυρα και την πρότασή τους για το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα αναλάβει εκ νέου αδιαφανείς διαδικασίες, που, εκτός των άλλων, θα παραγκωνίσουν ξανά το Ε/Κ.

• Αν και ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος προέβη σε πολλές αόριστες δηλώσεις περί αναμόρφωσης/μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου καθώς και της έρευνας και διάσωσης και των ασφαλών και νόμιμων δρόμων προς την ΕΕ, δεν προχώρησε σε καμία σχετική δέσμευση. Παρά τους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς του περί «νέας αρχής», πρότεινε μόνο παρωχημένες και αποτυχημένες πολιτικές.

• Παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές του για πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν κατάφερε να μας πείσει, πως θα επιδιώξει την εφαρμογή πολιτικών που θα προωθήσουν τη δωρεάν και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές, κρατικές υπηρεσίες υγείας.

• Με συνεχείς αναφορές σε μια μοναδική, αξιοζήλευτη Ευρωπαϊκή κουλτούρα, επέδειξε βαθιά έλλειψη κατανόησης της έννοιας της πολιτισμικής ποικιλότητας, σε βαθμό υποτιμητικό για τις άλλες κουλτούρες.

• Αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ύπαρξη πολιτισμικού ρατσισμού στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας κατ αυτό τον τρόπο ότι δεν θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε θετικά τη υποψηφιότητα του κ Σχοινά, και, ως εκ τούτου, απέχουμε από την ψηφοφορία.


Κοινοποίηση