Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία(1) της ΕΕ, η πανδημία έχει κλονίσει την οικονομία στο σύνολό της, και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) συγκαταλέγονται σε εκείνους που επλήγησαν περισσότερο. Σε ορισμένες χώρες σημειώθηκε απώλεια κύκλου εργασιών έως και 98% για τις παραστατικές τέχνες καθώς και μείωση του μουσικού κοινού κατά …