Η προσπάθεια ρύθμισης της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικότερα των ψηφιακών κολοσσών συνιστά μία πρωτοβουλία της ΕΕ η οποία την τοποθετεί στην παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα. Η δυνατότητά της να παράγει ρυθμιστικά αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστά το ρόλο της επιπλέον κρίσιμο για το μέλλον. Οι συνέπειες θα είναι σημαντικές και για την …