Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που τίθενται στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής EMPL για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, θα συζητηθεί και το θέμα  “Αλιείς για το μέλλον: Προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργατικού δυναμικού στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες” επί του οποίου θα τοποθετηθώ κι εγώ …