Την Πέμπτη, το ευρωκοινοβούλιο κήρυξε «Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον». Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα («COP25»), το ψήφισμα εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία 429 ψήφων· στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ψήφοι 4 ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Λίγους μήνες μετά τις φονικές και …