Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της καταγωγής των αιτούντων άσυλο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) στη Γερμανία χρησιμοποιεί συστήματα βοήθειας ΤΠ που αποτελούνται από λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων, έναν βοηθό μεταγραμματισμού και την ανάλυση των δεδομένων των κινητών συσκευών των αιτούντων άσυλο. Η ανάπτυξη αυτού του λογισμικού υποστήριξης ΤΠ καθοδηγήθηκε …