Άρθρο στο tvxs.gr
Στο προσφυγικό, η Ευρώπη ξέρει από καιρό τη δυσλειτουργία και τα αδιέξοδα.

Στη μακρόπνοη επίλυση του προσφυγικού η αποτελεσματική ένταξη θα παίξει καίριο ρόλο. Όμως η ένταξη δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο τα υποκείμενα της στοιβάζονται στις χώρες πρώτης υποδοχής. Η ένταξη δεν είναι παρά ένα ευχολόγιο, αν δεν υπάρξει υποχρεωτική …