Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν νομική υποχρέωση να εφαρμόσουν το κεκτημένο του Σένγκεν, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Τα δύο αυτά κράτη μέλη δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ρητρών προσχώρησης ή αποχώρησης και να φέρουν πλήρη ευθύνη για τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, χωρίς να απολαμβάνουν …