Η απόρριψη του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι αναγκαία

 

Το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Αυξάνει τα βάρη για τις χώρες πρώτης υποδοχής

2) Αναθέτει σε τρίτους τη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων

3) Υπονομεύει την Ευρωπαϊκή ταυτότητα γιατί δεν σέβεται …