Η οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρείται κεκτημένο κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίωμα. Επιβάλλεται τούτο από τους γενικούς κανόνες και όρους των Συνθηκών και του Κοινωνικού Χάρτη. Θα πρέπει να αποτελεί, άλλωστε, θεμελιώδες στοιχείο κάθε κοινωνικού σχηματισμού που θέλει να ευημερεί σε συνθήκες ασφάλειας και σεβασμού στη ζωή. Η …