Κομισιόν: «Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) θα υποχρεώνει τις επιγραμμικές πλατφόρμες να ακολουθούν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις πολιτικές, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων – Αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών»
Απάντηση στην ερώτησή τους προς την Κομισιόν, αναφορικά με την προστασία της …