Περίπου 569 000 άνθρωποι βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων έχει επισημάνει διαρθρωτικά προβλήματα σε πολλά κράτη μέλη (όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, την πρόσβαση σε περίθαλψη, τους οικογενειακούς δεσμούς, κ.λπ.). Ο υπερπληθυσμός των φυλακών σε ορισμένες χώρες οξύνει τις δυσκολίες αυτές. Παρά …