Η πολιτική κρίση, η πτώση του Σαλβίνι και η δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης συνασπισμού Πέντε Αστέρων και Δημοκρατικού Κόμματος είναι χωρίς αμφιβολία μια θετική εξέλιξη που όμως, σε καμία περίπτωση δεν αξίζει πανηγυρισμούς.

Και αυτό γιατί όλοι οι παίκτες στο αστικό πολιτικό παιχνίδι στην γειτονική Ιταλία έχουν μέγιστες ευθύνες τόσο για την συνεχιζόμενη …