Ο καλός μας σύντροφος Κώστας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Η ακαδημαϊκή του πορεία, το θεωρητικό του έργο και η συμβολή του (και ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς) στη συγκρότηση του ιδεολογικού χαρακτήρα αλλά και του προταγματικού προσανατολισμού της σύγχρονης αριστεράς εν γένει, αλλά και της δικής μας, Ριζοσπαστικης «κυβερνώσας» αριστεράς …