• «Τα χρήματα αναμένεται να εκταμιευτούν από την Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αν δεν υπάρξουν πρόσθετες καθυστερήσεις» Δημήτρης Παπαδημούλης
• «Τα κράτη – μέλη πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τους, κάνοντας κριτική σε περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελευθερίας του τύπου και παρεμβάσεων στη λειτουργία της δικαιοσύνης» Κώστας Αρβανίτης
• …