Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την επικείμενη νομοθετική πρόταση για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, τον στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030 και στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό δίκαιης …