Το εβδομαδιαίο μας ραντεβού συνεχίζεται, πάντα με τη The Left.

Στο 4ο επεισόδιο μιλάμε για τις νέες εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών, για την ελληνική ιδιαιτερότητα και την εισαγωγή του κατασκοπευτικού λογισμικού predator στην Ελλάδα.

Στο podcast Left Forward, μιλάμε για ό,τι απασχολεί την Ευρώπη και τον κόσμο, για τα μεγάλα και μικρά ζητήματα …

Η ΕΣΚ[1] αποτελεί πρωτοβουλία θωράκισης της ΕΕ έναντι κυβερνοαπειλών και σχετικής προστασίας της ψηφιακής οικονομίας και κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Κεντρική προτεραιότητά της αποτελεί η πρόταση δημιουργίας δικτύου ΕΚΚ[2] σε όλα τα κράτη μέλη. Το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»[3] προβλέπει αντίστοιχο έργο[4] προϋπολογισμού 40,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με …

Η ΕΣΚ[1] προωθείται προς ενίσχυση της ενωσιακής ανθεκτικότητας έναντι κυβερνοαπειλών και προστασία της ψηφιακής οικονομίας και κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, με θεμελιώδη την πρόταση δημιουργίας δικτύου ΕΚΚ[2] σε όλα τα κράτη μέλη. Στο ήδη εγκριθέν[3] Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» συμπεριλαμβάνεται έργο[4] που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Εθνικού …