Έχουν περάσει τρία χρόνια και τρεις μήνες από την έναρξη των συζητήσεων για την αναθεώρηση του «Κανονισμού του Δουβλίνου». Για ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο, που να μη συνδέει πλέον την ευθύνη φιλοξενίας τους – προσωρινής ή μόνιμης – με το σημείο της πρώτης εισόδου.

Δίκαιο για τους ανθρώπους …