Στο πλαίσιο υλοποίησης της αντιστοίχισης του εθνικού πλαισίου (ΕθΠΕΠ) με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), που οι ευρωπαϊκές αρχές εύλογα είχαν «παγώσει» κατά το 2014 λόγω της αυθαιρεσίας που παρατηρούνταν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ήδη προτάξει την ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρού …