Ένταξη μέσω υποδομών και προγραμμάτων μικρής έκτασης που δεν θα κάνουν ούτε τις τοπικές κοινωνίες να νιώσουν παραγκωνισμένες, αλλά ούτε και θα αφήνουν χώρο στους εμπόρους του ρατσιστικού μίσους να δηλητηριάζουν με την μισανθρωπική προπαγάνδα τους τους ντόπιους πληθυσμούς, πρότεινε ο Κώστας Αρβανίτης, αφού πρώτα κάλεσε τη Δεξιά Ηγεσία της ΕΕ να …