Στις 19 Ιανουαρίου, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τους εμβολιασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ και να εμβολιάσουν τουλάχιστον το 70 % του ενήλικου πληθυσμού έως το καλοκαίρι του 2021(1). Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει τα εμβόλια να διατεθούν στην ΕΕ με πενταπλάσια …

Για ποιο λόγο συμπεριέλαβε η Επιτροπή στις συμφωνίες προαγοράς που συνήψε με φαρμακευτικές εταιρείες ρήτρα που ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα αποζημιώνουν την παρασκευάστρια φαρμακευτική εταιρεία για τυχόν ευθύνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα εμβόλια κατά της COVID-19;

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι μια τέτοια ενέργεια απαλλάσσει τις φαρμακευτικές εταιρείες από …

Πρόσφατο δημοσίευμα(1) αναφέρει ότι διάφορα κράτη μέλη, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Σλοβενία, δεν προχωρούν στην αγορά του συνόλου των εμβολίων της Moderna που τους αναλογούν. Ειδικότερα η Ελλάδα φέρεται να αγόρασε μόνο 1,8 εκ. δόσεις, παρότι είχε το δικαίωμα να ζητήσει περίπου 2 εκ. επιπλέον δόσεις …

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, η Επιτροπή συνήψε συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, διεξάγει δε διερευνητικές συνομιλίες με τη Moderna.

Προκειμένου να στηρίξει την έρευνα για τα εμβόλια αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε να προκαταβληθούν πληρωμές στις εταιρείες αυτές(1).

Δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται …