Για άλλη μια φορά απρόθυμη να ανταποκριθεί στις ενωσιακές της υποχρεώσεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, αναδεικνύεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά, μάλιστα, πρόκειται για το φλέγον και ευαίσθητο για την Ελλάδα ζήτημα της Παιδικής Φτώχειας, όπως προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit …

Η σύσταση (ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, εστιάζοντας και στη μείωση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Εντός εννέα μηνών από την έκδοση της σύστασης, τα …