Την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου, συμμετείχα στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής μου και έχω συνδεθεί με τους ανθρώπους του με ακατάλυτους δεσμούς.

Συμμετείχα, λοιπόν- δεν παρευρέθηκα- στη δύσκολη αυτή Γενική Συνέλευση, σε μια στιγμή που, όπως είπε ο πρόεδρος του, διακυβεύεται η δουλειά 33 ετών …