Την έλλειψη κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αστυνομική βία, ανέδειξε η σημερινή συνεδρίαση της Υποομάδας Παρακολούθησης Δημοκρατίας, Κράτους Δικαίου και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την αστυνομική βία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη, με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ / The Left, μέλος της Επιτροπής Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών …