Τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν τη συνεχή επιδείνωση των δικαιωμάτων των μεταναστών στην ΕΕ και στα εξωτερικά της σύνορα. Όπως συνάγεται από την έκθεση του 2020 της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κροατία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βία έναντι των αιτούντων άσυλο(1). Επιπλέον, η Ελλάδα εξακολουθεί να απωθεί τους αιτούντες …