Από την έναρξη της περιόδου της οικονομικής κρίσης είχε ήδη φανεί ότι συνέτρεχαν οι όροι για μια συνάντηση της Αριστεράς με τη Δημοκρατία. Οι «έχοντες» αποτελούν έκτοτε ένα μικρό ποσοστό των πληθυσμών, μια ελίτ, ενώ οι κοινωνικές πλειοψηφίες είναι κοινωνικοοικονομικά καταπιεσμένες. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι ριζοσπαστικές θέσεις και διεκδικήσεις της Αριστεράς …