Την 26η Ιανουαρίου 2021, με αιφνίδια απόφαση του αρχηγού της Αστυνομίας (ΦΕΚ 242Β/25-1-2021), απαγορεύτηκαν στην Ελλάδα έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στις οποίες συμμετέχουν άνω των 100 ατόμων. Η απόφαση δεν ενέχει ειδική αιτιολογία ως προς τον αριθμό ατόμων και τη διάρκεια. Επίσης, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη …

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύονται από τις 15 Νοεμβρίου 2020 (6 π.μ.) έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 (9.00 μ.μ.) όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα(1).

Η απόφαση, επικαλούμενη την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των έκτακτων μέτρων κατά της …