Η Αγία Σοφία, ένα σύμβολο του διαθρησκευτικού διαλόγου, μετατρέπεται βάναυσα σε τζαμί. Η Αγία Σοφία αποτελεί Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας από το 1985 ως αριστούργημα αρχιτεκτονικής ομορφιάς, ενδεικτικό της αλληλεπίδρασης Ευρώπης και Ασίας μέσα στους αιώνες και προστατεύεται από την UNESCO. Εκτός από την άνευ προηγουμένου αλλοίωση που θα υποστεί ένα …

Η Αγία Σοφία, ένα σύμβολο του διαθρησκευτικού διαλόγου, τρέπεται βάναυσα σε τζαμί. Αποτελεί μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1985 ως αριστούργημα αρχιτεκτονικής ομορφιάς ενδεικτικό της αλληλεπίδρασης Ευρώπης και Ασίας μέσα στους αιώνες και προστατεύεται από την UNESCO. Εκτός από την άνευ προηγουμένου αλλοίωση που θα υποστεί ένα οικοδόμημα που δεσπόζει …