28 απορριπτικές αποφάσεις σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο μέσα σε πέντε ημέρες χωρίς συνέντευξη, είναι η νέα πρακτική της Ελληνικής Κυβέρνησης.

28 άνθρωποι που έφτασαν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ικέτες, απορρίπτονται από το «σύστημα» επειδή δεν βρέθηκε διερμηνέας για την υποχρεωτική συνέντευξη στη μητρική τους γλώσσα!

Έτσι εννοεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη την Διεθνή Προστασία; …

Discovery overload, filibustering και άλλα κόλπα για μαθητευόμενους μάγους…

Αυτή η ιστορία πρέπει να είναι τόσο παλιά όσο και ο Σενέκας. Εχεις έναν αντίπαλο· στη Γερουσία, στο Κοινοβούλιο, στο  δικαστήριο. Και θέλεις να του στερήσεις τη δυνατότητα να μελετήσει σε βάθος την υπόθεση που διαβουλεύεστε – χωρίς όμως να μπορείς, ταυτόχρονα, να του …