Κοινοποίηση

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Πόρτο (7-8 Μαΐου), προτείνουν την προστασία της απασχόλησης, των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας και την αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας – Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής και κατώτερη των κοινωνικών αναγκών. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η δίκαιη μετάβαση και η συμπεριληπτικότητα πρέπει να αποτελέσουν θεμέλιους λίθους για την ανάκαμψη των κοινωνιών και την αναπτυξιακή πορεία της ΕΕ – Οι λαοί της Ευρώπης ζητούν έμπρακτη αλληλεγγύη.

Προοδευτικές εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές και αντικατάσταση του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικής Σύγκλισης ζητούν, μεταξύ άλλων, με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Πόρτο στις 7-8 Μαΐου.

«Παρά τα σημαντικά βήματα του τελευταίου έτους, όπως η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, η απάντηση της ΕΕ παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, ανεπαρκής και κατώτερη των κοινωνικών αναγκών» επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Συμμαχία, τονίζοντας πως «η κρίση της πανδημίας οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, και περαιτέρω αποδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας, εργασιακή επισφάλεια, μείωση των μισθών και αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

Η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής του Πόρτο πραγματοποιείται εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας που έχει προκαλέσει μια πρωτόγνωρη κοινωνική και οικονομική κρίση σε συνέχεια της υφιστάμενης και διαρκώς κλιμακούμενης κλιματικής κρίσης.

Μετά από μια περίοδο σκληρής λιτότητας και αποδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους, της θεσμικής λειτουργίας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ιδίως στις χώρες του Νότου, τα εθνικά συστήματα υγείας των κρατών-μελών βρέθηκαν αποδυναμωμένα και υποστελεχωμένα μπροστά στην τεράστια πρόκληση της αντιμετώπισης της πανδημίας. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν βαθιές ρίζες. Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος στερούν από πολλούς πολίτες και κοινότητες την επαρκή πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη ενώ η περιβαλλοντική υποβάθμιση επιβαρύνει σημαντικά την υγεία τους.

Η κρίση της πανδημίας οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, και περαιτέρω αποδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας, εργασιακή επισφάλεια, μείωση των μισθών και αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η ανεργία, το μισθολογικό χάσμα και η εργασιακή ανισότητα έπληξαν ακόμη περισσότερο τις γυναίκες, τους νέους και τους πιο αδύναμους, ενώ οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο τόσο μεταξύ όσο και εντός των κρατών-μελών.

Παρά τα σημαντικά βήματα του τελευταίου έτους, όπως η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, η απάντηση της ΕΕ παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, ανεπαρκής και κατώτερη των κοινωνικών αναγκών. Στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικά βήματα ενίσχυσης, της κοινωνίας και των εργαζομένων μέσω των δημόσιων επενδύσεων αποκηρύσσοντας ηθικά, πολιτικά και πρακτικά τον νεοφιλευθερισμό.

Οι λαοί της Ευρώπης ζητούν έμπρακτη αλληλεγγύη. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η δίκαιη μετάβαση και η συμπεριληπτικότητα πρέπει να αποτελέσουν θεμέλιους λίθους για την ανάκαμψη των κοινωνιών μας και την αναπτυξιακή πορεία της ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει να περάσει από τα λόγια στην πράξη, να μην περιορίζεται σε μια απλή διακήρυξη καλών προθέσεων αλλά να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη ανάκαμψη και προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης με επίκεντρο τους πολίτες.

Η Σύνοδος του Πόρτο πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένους στόχους. Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προτείνει και διεκδικεί:

  •     ​Κατοχύρωση ενός δεσμευτικού κοινωνικού πρωτοκόλλου στις Συνθήκες της ΕΕ που θα διασφαλίζει πραγματικά ότι τα κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των νεοφιλελεύθερων κανόνων της εσωτερικής αγοράς.
  •     ​Προοδευτικές εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές με στόχο την πλήρη και ποιοτική απασχόληση, την προώθηση της αύξησης των μισθών, την κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, τη θεσμοθέτηση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, την ουσιαστική βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αντιμετώπιση των επισφαλών συνθηκών εργασίας, με παράλληλη προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαφορών.
  •     ​Πλήρη και ισότιμη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε πλατφόρμες και ρύθμιση της τηλεργασίας με άμεση θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην αποσύνδεση.
  •     ​Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Αντασφάλισης Ανεργίας για τη συντονισμένη αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη της απασχόλησης.
  •     ​Αποτελεσματική πολιτική κοινωνικής σύγκλισης για την εξάλειψη των διαρκώς οξυνόμενων κοινωνικών, οικονομικών και περιφερειακών ανισοτήτων.
  •     ​Προστασία της απασχόλησης, των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας κατά την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης.
  •     ​Ισχυρές επενδύσεις στις δημόσιες δομές και υπηρεσίες, ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και αστέγων και τη στέγαση, και άμεση προώθηση μιας Κοινής Πολιτικής Υγείας της ΕΕ για την αναβάθμιση και τον καλύτερο συντονισμό των δημόσιων υγειονομικών συστημάτων αλλά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων.
  •     ​Αποφασιστική δράση για τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, ιδίως μέσω της θεσμοθέτησης ενός φόρου επί του πλούτου, της θέσπισης ενός παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου και της φορολόγησης των ψηφιακών γιγάντων.
  •     ​Κατάργηση του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αντικατάστασή του από ένα Σύμφωνο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Κοινωνική Συνοχή και την Οικονομική Σύγκλιση με νέους ρεαλιστικούς κανόνες για τα ελλείμματα και στόχους πραγματικής σύγκλισης, παράλληλα με τη δημιουργία μονιμότερων μηχανισμών μεταβιβαστικών πληρωμών και αμοιβαιοποίησης στην Ευρώπη.

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

Δημήτρης Παπαδημούλης

Κώστας Αρβανίτης

Αλέξης Γεωργούλης

Πέτρος Κόκκαλης

Στέλιος Κούλογλου

Έλενα Κουντουρά


Κοινοποίηση