Κοινοποίηση

Απάντηση στην ερώτησή τους προς την Κομισιόν, αναφορικά με την διαφάνεια των συμβάσεων για τα εμβόλια κατά της COVID-19, έλαβαν περισσότεροι από 60 Ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου από πέντε πολιτικές ομάδες (Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινους, Renew και ECR) μεταξύ των οποίων και από τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης, και Πέτρος Κόκκαλης

Οι λιγοστές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατεύθυνση της διαφάνειας δεν καλύπτουν κανένα ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ευρώπη χρειάζεται συνεργασία, διαφάνεια και ειλικρινή λογοδοσία για τις όποιες αστοχίες για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική διαδικασία και το Ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου απέφυγε να απαντήσει για τους όρους σιωπής και μυστικότητας που επιβλήθηκαν στους Ευρωβουλευτές που διάβασαν τις συμβάσεις της Κομισιόν με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Απάντηση στην ερώτησή τους προς την Κομισιόν, αναφορικά με την διαφάνεια των συμβάσεων για τα εμβόλια κατά της COVID-19, έλαβαν περισσότεροι από 60 Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πέντε πολιτικές ομάδες (Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Renew και ECR) μεταξύ των οποίων και οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης, και Πέτρος Κόκκαλης.
Οι Ευρωβουλευτές κατήγγειλαν ότι οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατεύθυνση της διαφάνειας είναι λιγοστές και δεν καλύπτουν κανένα ευρωπαϊκό κεκτημένο και επεσήμαναν πως δεν πρόκειται να αρκεστούν στις λιγοστές «μαυρισμένες» σελίδες που δημοσιοποιήθηκαν, ενώ σαν εκλεγμένοι δεν αποδέχονται το ρόλο του «αναγνώστη των συμβάσεων» και μάλιστα υπό τον όρο της σιωπής και της μυστικότητας, όταν το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει το ακριβώς αντίθετο.

Για τους ευρωβουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση, η Ευρώπη χρειάζεται συνεργασία, διαφάνεια και ειλικρινή λογοδοσία για τις όποιες αστοχίες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική διαδικασία και το Ευρωπαϊκό εγχείρημα, ειδικά εν μέσω πανδημίας.

Οι Ευρωβουλευτές στην ερώτησή τους προς την Κομισιόν ανέφεραν πως «δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται με χρήματα των φορολογουμένων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι σημαντικό να διαφυλάσσεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον και να τηρούνται η επιστημονική αυστηρότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια». Στο πλαίσιο αυτό σημείωσαν πως η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει ακόμα σε διάφορες επιστολές που εστάλησαν από βουλευτές του ΕΚ, οι οποίες ζητούν διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις αυτές ενώ υπενθύμισαν πως στο ψήφισμά του σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021[1] (που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, πρόσβαση στις συμβάσεις που συνδέονται με εμβόλια κατά της COVID-19 πριν από το τέλος του 2020.

Συγκεκριμένα οι Ευρωβουλευτές ρώτησαν την Κομισιόν πότε προτίθεται να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου για διαφάνεια όσον αφορά τα έγγραφα σχετικά με τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και αν μπορεί να διασφαλίσει ότι είναι προσβάσιμα σε όλους τους βουλευτές του ΕΚ που επιθυμούν να τα συμβουλευτούν. Ακόμη ζήτησαν να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην κοινή διαπραγματευτική ομάδα που είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19.

Η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε συνοπτικά στην απάντησή της πως οι συμβάσεις που συνάπτονται ως συμφωνίες προαγοράς με τις εταιρείες περιλαμβάνουν ρήτρες μη δημοσιοποίησης και τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έχει ακούσει τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, έχει ήδη θέσει τις συμβάσεις με την CureVac και την Janssen Pharmaceuticals στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ειδικό αναγνωστήριο, και έχει δημοσιεύσει την αναδιατυπωμένη έκδοση των συμβάσεων με την CureVac, την AstraZeneca και τη Sanofi». Ωστόσο η Επίτροπος απέφυγε να απαντήσει για τους όρους σιωπής και μυστικότητας που επιβλήθηκαν στους Ευρωβουλευτές που διάβασαν τις συμβάσεις της Κομισιόν με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

 

Ακολουθούν η ερώτηση των βουλευτών και η απάντηση της Επιτρόπου:

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-006641/2020

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Rasmus Andresen (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Marc Botenga (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Sara Cerdas (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Petar Vitanov (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Robert Hajšel (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Eugen Jurzyca (ECR), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Monika Beňová (S&D), Hannes Heide (S&D), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Elisabetta Gualmini (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alessandra Moretti (S&D), Frédérique Ries (Renew), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Biljana Borzan (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE)

 

Θέμα: Διαφάνεια των συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, η Επιτροπή συνήψε συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, διεξάγει δε διερευνητικές συνομιλίες με τη Moderna.

Προκειμένου να στηρίξει την έρευνα για τα εμβόλια αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε να προκαταβληθούν πληρωμές στις εταιρείες αυτές[2].

Δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται επίσης με χρήματα των φορολογουμένων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι σημαντικό να διαφυλάσσεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον και να τηρούνται η επιστημονική αυστηρότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει ακόμα σε διάφορες επιστολές που εστάλησαν από βουλευτές του ΕΚ, οι οποίες ζητούν διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις αυτές.

Ως εκ τούτου, στο ψήφισμά του σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021[3] (που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόσβαση στις συμβάσεις που συνδέονται με εμβόλια κατά της COVID-19 πριν από το τέλος του 2020.

​Πότε προτίθεται η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου για διαφάνεια όσον αφορά τα έγγραφα σχετικά με τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων; Μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι είναι προσβάσιμα σε όλους τους βουλευτές του ΕΚ που επιθυμούν να τα συμβουλευτούν;
Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στην κοινή διαπραγματευτική ομάδα που είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19;

EL
P-006641/2020
Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(7.4.2021)

Η Επιτροπή είναι υπόλογη έναντι των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών και ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται ως συμφωνίες προαγοράς με τις εταιρείες περιλαμβάνουν ρήτρες μη δημοσιοποίησης.

Η Επιτροπή έχει ακούσει τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, έχει ήδη θέσει τις συμβάσεις με την CureVac και την Janssen Pharmaceuticals στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ειδικό αναγνωστήριο, και έχει δημοσιεύσει την αναδιατυπωμένη έκδοση των συμβάσεων με την CureVac, την AstraZeneca και τη Sanofi.

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές εμβολίων στο πλαίσιο κοινής διαπραγματευτικής ομάδας. Η κοινή διαπραγματευτική ομάδα περιλαμβάνει τη γενική διευθύντρια υγείας και ασφάλειας των τροφίμων ως εκπρόσωπο της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπους επτά κρατών μελών, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο[4]. Η Επιτροπή δεν έχει κοινοποιήσει τα ονόματα κανενός από τα μέλη της ομάδας.

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει τις συμφωνίες προαγοράς πριν από την υπογραφή τους. Το σώμα των Επιτρόπων, με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής, έχει αναθέσει την υπογραφή κάθε συμφωνία προαγοράς στην επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ή τη γενική διευθύντρια που είναι αρμόδια για τον εν λόγω τομέα.

 

[1] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0302.

[2] Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2020.

[3] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0302.

[4] Παράρτημα της απόφασης C(2020) 4192 final.


Κοινοποίηση