Κοινοποίηση

Οι ομιλίες των αναφερόμενων πολιτών στο πλαίσιο της συζήτησης τριών αναφορών για την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές. Συνεδρίαση Επιτροπής Αναφορών (PETI) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Με τεκμηρίωση, καθαρότητα λόγου και στόχευση, εκπροσωπώντας τους αγωνιστές κατοίκους της περιοχής, ο καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή του εδαφολογίας Κυριάκος Παναγιωτόπουλος, και ο νομικός Σωτήρης Αδαμόπουλος επιχειρηματολόγησαν υπέρ της αναφοράς τους, και συνέβαλαν τα μέγιστα στην κοινή μας νίκη.

Κάποια σημεία από τις ομιλίες τους:

-Δεν τηρείται από την ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία 9243.
-Στην Ελλάδα, πολλοί νομικοί υποστηρίζουν ότι η οδηγία δεν έχει ενσωματωθεί σωστά στην Ελληνική νομοθεσία, όπου, αντί το ζήτημα να αποσαφηνιστεί, συσκοτίζεται. Ενσωματώνει τις διαδικασίες με τρόπο στρεβλό, που εναντιώνεται στην ερμηνεία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου.
-Ως εκ τούτου, υπάρχει παραβίαση των διατάξεων της σχετικής οδηγίας. Στην Ελλάδα δεν έχει θεσπιστεί ανεξάρτητη από την αδειοδοτούσα, περιβαλλοντική αρχή, που να αξιολογεί τις εκτιμήσεις της δεύτερης.
-Οι αγώνες των κατοίκων δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό θέμα, αλλά θυμίζουν και ότι ο αγώνας για ένα πράσινο και καθαρό πλανήτη είναι αγώνας δίκαιος, για όλη την ανθρωπότητα. Το περιβάλλον είναι χώρος παγκόσμιας διακυβέρνησης και απαιτούνται συνεννοήσεις.
-Δόθηκε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, εις βάρος της ζωής. Ο κρατικός εγωισμός η έλλειψη διαφάνειας, οι θεσμοί του κράτους, ο ανελέητος τρόπος που οι κρατικές ελίτ ξεπουλάνε τον δημόσιο πλούτο, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τις ελευθερίες των πολιτών, την ισορροπία των οικοτόπων.
-130,000 στρέμματα δάσους καταστρέφονται. 480000 τετραγωνικά μέτρα νερού θα αντλούνται ανά ώρα, ρίχνοντας τη στάθμη των υπογείων υδάτων κατά 600 μέτρα. Θειούχα οξέα απελευθερώνονται στον υδροφόρο ορίζοντα. Η εξορυκτική δραστηριότητα προσβάλλει την αρχή της βιωσιμότητας και δεν διασφαλίζει με κανέναν τρόπο το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες και την οικονομία.
-Έκκληση για την καταγγελία της περιβαλλοντικής καταστροφής της Χαλκιδικής. Οι οδηγίες 9243, 147/2019 παραβιάζονται. Αποστείλετε αντιπροσωπεία στην περιοχή για να δείτε την περιβαλλοντική καταστροφή και την κοινωνική διαίρεση που προκύπτει από την «επένδυση» αυτή.

 


Κοινοποίηση