Κοινοποίηση

Στα πλαίσια της πρώτης Ολομέλειας του έτους, παρακολουθήστε ζωντανά τη σημερινή συζήτηση για την ανθρωπιστική κατάσταση προσφύγων και μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, στην οποία θα τοποθετηθώ κι εγώ.


Κοινοποίηση