Κοινοποίηση

Παρακολουθήστε ζωντανά τη σημερινή μου τοποθέτηση στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το «Housing First» (Προτεραιότητα στη στέγαση) ως μέτρο επείγουσας δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κατάστασης των αστέγων στην Ευρώπη.
Eίναι υποχρέωση της επιτροπής να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αστεγίας και να μας ενημερώσει για τις άμεσες δράσεις που προτίθεται η ΕΕ να αναλάβει για την επίλυση του.

 

 

 


Κοινοποίηση