Κοινοποίηση

 Σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε το πολύ σημαντικό ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και του αντίκτυπού της στη δημόσια υγεία.
Πετύχαμε η Αναφορά των πολιτών του Βόλου να παραμείνει ανοιχτή, ενώ η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση να σταλεί επιστολή που ζητά διευκρινήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση για το ζήτημα.
Δείτε ολόκληρη την ομιλία μου, προς υπεράσπιση της Αναφοράς που έχουν καταθέσει η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και το Πανελλήνιο Δίκτυο των Οικολογικών Οργανώσεων:


Κοινοποίηση