Κοινοποίηση

Υπερψηφίστηκαν ή ενσωματώθηκαν στις λεγόμενες «συμβιβαστικές» στο σύνολό τους οι τροπολογίες του Κώστα Αρβανίτη στη γνωμοδότηση για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία & μέλος της επιτροπής EMPL (Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχε στη σύνταξη της γνωμοδότησης ως Σκιώδης Εισηγητής εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς/The Left.

Οι τροπολογίες Αρβανίτη, που υιοθετήθηκαν με ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών του Δημοκρατικού Τόξου και την Ακροδεξιά σταθερά απέναντι, ανοίγουν το δρόμο ώστε το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus να λειτουργήσει ως εγγυητής της βιωσιμότητας, της συμμετοχής, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της προσβασιμότητας στις πόλεις μας, αλλά και να αξιοποιηθεί ως εργαλείο αντιμετώπισης της αστεγίας, της στεγαστικής επισφάλειας, της ενεργειακής φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι τροπολογίες Αρβανίτη, μεταξύ άλλων εξασφαλίζουν ότι:

 • Οι στεγαστικές δυνατότητες του Bauhaus θα αξιοποιηθούν για την καταπολέμηση της αστεγίας, την παροχή επιλογών αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγης, την προστασία των πολιτών της από τη στεγαστική ανασφάλεια & την ενεργειακή φτώχεια.
 • Η προσβασιμότητα, συμμετοχικότητα, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.
 • Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με πολίτες, οργανώσεις σε επίπεδο γειτονιάς και σχετικές κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και με τις τοπικές αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και να σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές τους και τις διαφορετικές ανάγκες και οπτικές τους·
 • Το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus θα χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν βιώσιμες, αισθητικές και χωρίς αποκλεισμούς γειτονιές, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά αγαθά και υπηρεσίες για όλους, με έμφαση στην εγγύτητα, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, με ξεχωριστή μέριμνα για τα Ανάπηρα Άτομα·
 • Το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών, καθώς και τη φροντίδα για άτομα όλων των ηλικιών και των ομάδων, όπως κοινοτικά κέντρα και έργα στέγασης πολλαπλών γενεών·
 • Θα υπάρχει δημόσιος έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία
 • Θα διασφαλίζεται ο σεβασμός στην υγεία και στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα όσων εργάζονται σε Bauhaus πρότζεκτ, αλλά και η προστασία της υγείας των κατοίκων από την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες (πχ αμίαντος) κατά τις εργασίες αναβάθμισης παλαιών κτιρίων.
 • Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι το κόστος στέγασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25 % του διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού· Θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές, τους κατοίκους και άλλους σχετικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστούν οικονομικά προσιτά ενοίκια και ασφάλεια της ιδιοκτησίας βάσει δίκαιων και ασφαλών μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Θα αναπτυχθούν προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές λύσεις στέγασης στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus για τους νέους, τις ομάδες που είναι ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό και τους πολίτες που δεν θεωρούνται επιλέξιμοι για στεγαστική βοήθεια αλλά εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να πληρώσουν ένα ενυπόθηκο δάνειο ή υψηλά ενοίκια
 • Θα διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη στέγαση για όλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και θρησκείας
 • Θα προωθηθεί η ισότητα των φύλων: Τα έργα στέγασης και γειτονιάς του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus θα αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση της πρόσβασης γυναικών σε ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση. Έτσι θα στηριχθούν γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μονογονεϊκές οικογένειες (μόνες μητέρες) με ολοκληρωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η φροντίδα των παιδιών και η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στη γειτονιά.

«Πολιτικές για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ή πολιτικές για την κοινωνία, για τους πολλούς; Αυτή είναι η διαρκής μάχη όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλη την ΕΕ», σχολιάζει ο Κώστας Αρβανίτης, και συνεχίζει: «με τις τροπολογίες αυτές πετυχαίνουμε να δώσουμε λίγο πιο καθαρό κοινωνικό πρόσωπο, να κάνουμε εργαλείο κοινωνικής συνοχής ένα σχέδιο που κάποιοι ήθελαν να είναι μόνο ευκαιρία για κέρδη. Με τεκμηρίωση και συμμαχίες πάντα μέσα το Δημοκρατικό Τόξο, συνεχίζουμε με μικρές αλλά σημαντικές νίκες να κάνουμε βήματα που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών της ΕΕ προς το καλύτερο».

Η γνωμοδότηση της EMPL θα ενσωματωθεί στο σχετικό σχέδιο έκθεσης που συντάσσουν από κοινού οι Επιτροπές Βιομηχανίας, Έρευνας & Ενέργειας (ITRE) και Πολιτισμού & Παιδείας (CULT) και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια του Ε/Κ τον Ιούλιο.


Κοινοποίηση