Κοινοποίηση

Και η ΕΕΔΑ «αναπαράγει τουρκική προπαγάνδα»;

«Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει ο ιδρυτικός της νόμος, να παρακολουθεί θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, να φροντίζει για τη δημόσια ενημέρωση και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, να εξετάζει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκφέροντας σχετική γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας» αναφέρει η ΕΕΔΑ σε χθεσινή της δήλωση σχετικά με τις καταγγελίες για επαναπροωθήσεις, τονίζοντας πως «η υπόνοια πως υπάρχουν και λειτουργούν σε συστηματική πλέον βάση κρατικοί ή παρακρατικοί δίαυλοι έκνομης διαχείρισης μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών υπονομεύει κάθε έννοια κράτους δικαίου και εκθέτει διεθνώς τη χώρα».

Η Επιτροπή κάνει ενδελεχή αναφορά στις καταγγελίες διεθνών οργανισμών, φορέων, επιτρόπων και επιτροπών όπως: η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (Σεπτέμβριος του 2019), η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση (Δεκέμβριος του 2019), η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο ΔΟΜ, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αλλά και στην ακρόαση που πραγματοποίησε στις 18 Ιουνίου 2020 το Γ’ Τμήμα της ΕΕΔΑ για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στους Αλλοδαπούς, εκφράζοντας την ανησυχία της ότι «το σύνολο των οργανώσεων που συμμετείχαν στην ακρόαση είχαν καταγράψει πρόσφατα περιστατικά επαναπροωθήσεων στα χερσαία ή/και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία».

Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, καλεί τις ελληνικές αρχές:

  • Να διασφαλίσουν ότι όλα τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της μη επαναπροώθησης
  • Να προχωρήσουν στη δημιουργία επίσημου ανεξάρτητου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης καταγγελιών άτυπων επαναπροωθήσεων
  • Να διερευνήσουν με τρόπο αποτελεσματικό τις καταγγελίες για άτυπες επαναπροωθήσεις, δυσανάλογη χρήση βίας και θανάσιμους τραυματισμούς
  • Να προσάγουν τους υπεύθυνους των τυχόν παράνομων τέτοιων ενεργειών ενώπιον της Δικαιοσύνης

Κατα πώς φαίνεται, εκτός από τον ΔΟΜ, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, τώρα ΚΑΙ  η ΕΕΔΑ «αναπαράγει τουρκική προπαγάνδα»…

Η δήλωση της ΕΕΔΑ: Δήλωση ΕΕΔΑ για επαναπροωθήσεις_7.2020


Κοινοποίηση