Κοινοποίηση

Η σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του αποτελέσματος του τριλόγου για την Οδηγία περί Επαρκών Κατώτατων Μισθών στην ΕΕ είναι μια πρώτη, σημαντική νίκη για τους εργαζόμενους ολόκληρης της Ένωσης.

Ειδικά για τη χώρα μας συνιστά αποφασιστικό βήμα απομάκρυνσης από τις δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές της καταστροφικής εργασιακής απορρύθμισης και τους κατώτατους μισθούς της ντροπής που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια της κοινωνικής καταστροφής.

Η ΕΕ κάνει σήμερα ένα ουσιαστικό βήμα για μισθούς που θα αντανακλούν τις ανάγκες των εργαζόμενων, θα ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής και θα αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Ένα βήμα για εργαζόμενους με δικαιώματα όπου οι συλλογικές συμβάσεις θα είναι η κανονικότητα και όχι η εξαίρεση.

Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια και κυρίως τη μεταφορά της υπό έκδοση οδηγίας, στην ελληνική νομοθεσία.


Κοινοποίηση