Κοινοποίηση

Στην τρίτη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια για τον απολογισμό του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ένα έτος μετά την κατάθεσή της πρότασης από την Κομισιόν.

– Ποια η άποψη των εθνικών κοινοβουλίων, τόσο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και πώς μπορούν να συμβάλουν στη συζήτηση και την επιτάχυνση της εξεύρεσης κοινής θέσης της ΕΕ;

– Εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο – Πού βρίσκεται το όριο;

– Αναλογικότητα στην ευθύνη και βιώσιμοι μηχανισμοί αλληλεγγύης – Πώς μπορούν τα κοινοβούλια να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη δημιουργία μιας συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση;

Παρακολουθήστε live εδώ:


Κοινοποίηση