Κοινοποίηση

Η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE για τις Πoλιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, είναι πλήρως αφιερωμένη στη συζήτηση της πρώτης Ετήσιας Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, ένα ζήτημα το οποίο αφορά έντονα και την Ελλάδα. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνεδρίαση, στο δεύτερο μέρος της οποίας θα τοποθετηθώ και εγώ, με παράλληλη ελληνική διερμηνεία, εδώ:

1ο μέρος:

 

2ο μέρος:


Κοινοποίηση