Κοινοποίηση

Σήμερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE για τις Πoλιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, θα συζητηθεί -μεταξύ πολλών άλλων- η προστασία του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού σε περιπτώσεις γενικεύμενων παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, στο οποίο θα τοποθετηθώ και εγώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνεδρίαση, με παράλληλη ελληνική διερμηνεία, και τη δική μου τοποθέτηση εδώ.


Κοινοποίηση